KRM gaat snel, effectief en integer te werk. Over de mogelijkheden die wij kandidaten bieden en over ons aanbod aan werkgevers zijn wij transparant en we stemmen aanbiedingen altijd vooraf met alle betrokken partijen af. De persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd gebruiken wij om optimaal vorm te geven aan onze missie: Het plaatsen van top-kandidaten op uitdagende opdrachten. Daarbij gaan wij natuurlijk vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens en voldoen wij aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Als jij persoonsgegevens deelt om in aanmerking te komen voor een opdracht, geef je KRM toestemming voor de periode van 1 jaar om potentiële opdrachtgevers te benaderen met een selectie van deze (geanonimiseerde) gegevens. Na maximaal een jaar worden de gegevens uit onze database gewist. De contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers en kennishuizen slaan wij op zolang hiervoor een duidelijk aanwijsbaar gezamenlijk belang bestaat. Maximaal een jaar nadat dit doel vervallen is, verwijderen wij de betreffende contactgegevens en eventueel andere persoonsgegevens. Voordat wij een kandidaat voorstellen en daarmee persoonsgegevens delen met een mogelijke opdrachtgever, vragen wij altijd om toestemming van de betrokkenen.

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van kandidaten, klanten, kennishuizen en andere zakelijke partners, die wij bij onze dienstverlening gebruiken. Deze gegevens worden passend beveiligd. KRM geeft de aan ons verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dit bijdraagt aan het doel waarmee de gegevens aan ons zijn verstrekt. Alle partijen aan wie wij in voorkomende gevallen gegevens doorgeven, hebben zich er aan verbonden te voldoen aan de AVG en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

KRM verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van kandidaten of van zakelijke relaties. Wij verzoeken iedereen die ons contacteert om in CV’s; e-mails of op andere wijze geen informatie te verstrekken over religieuze overtuigingen; gezondheid; genetische of biometrische kenmerken; seksuele leven; politieke voorkeur; vakbondslidmaatschap; strafrechtelijk verleden of Burgerservicenummer (BSN). In sommige gevallen kunnen wij je vragen je te identificeren voordat wij je kunnen voorstellen bij een van onze opdrachtgevers. We raden je aan om kopieën van je identiteitsbewijs altijd te versturen met een filter zoals beschikbaar via de kopie-ID app. van de overheid. 

Van kandidaten kunnen wij ook informatie verwerken afkomstig van onze partners -kennishuizen- in de rol van werkgever of bemiddelaar. Ook kunnen wij via openbare online profielen eventuele voor de opdracht relevante informatie inwinnen over kandidaten. Voordat wij in een plaatsingstraject referenties gaan checken, stellen wij de betrokkenen hiervan op de hoogte. Het delen van de gegevens van een derde (kandidaat) is alleen toegestaan wanneer er een lopende arbeidsovereenkomst is met deze kandidaat, of wanneer je diens schriftelijke toestemming hebt voor het delen van de persoonsgegevens.

Met het bezoeken van onze site deelt je browser automatisch je IP-adres met ons. Wij houden bij hoeveel bezoekers onze website heeft, maar we volgen je niet na het verlaten van onze website. Wanneer jij jouw gegevens wilt inzien, corrigeren, laten doorsturen of laten verwijderen, kun je dat eenvoudig aangeven via resources@krm.nl . Je hoort dan binnen twee weken van ons hoe jouw verzoek is uitgevoerd. 

KRM kan dit privacy statement wijzigen. In dat geval zullen wij dit melden op de site. Eerdere versies zullen in ons archief worden opgeslagen.